Råd och stöd

Om du drabbas av en känslomässig kris eller mår psykiskt dåligt ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Du kan också vända dig till Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Trollhättan. Kontaktuppgifter till mottagningen samt länkar till vårdcentralernas webbplatser hittar du nedan.

Bistånd

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd. Biståndet kan bestå av hjälp i det egna hemmet, stöd i vardagen och/eller boendet.

Boendestöd

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig hitta vägar till förändring. Att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att du på ett bättre sätt ska klara vardagen.

AktivitetsCentrum

AktivitetsCentrum är en öppen verksamhet inom individ- och familjeomsorgen.
På AktivitetsCentrum har du möjlighet att, i din egen takt, umgås med andra och delta i aktiviteter som är meningsfulla för dig.

Kontaktuppgifter

Lilla Edet Vårdcentral
Järnvägsgatan 8
Lilla Edet

Capio Läkarhus i Lödöse
Klostergatan 1F
Lödöse

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Trollhättan
Råd och tidsbeställning
Telefon: 010-435 59 40

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?