Stöd- och omvårdnadsboende IFO

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses med insatser i det egna hemmet, kan efter ansökan få särskilt boende.

Ansökan

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Detta sker genom utredning av psykiatrisjuksköterskan på individ- och familjeomsorg.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?