Bygga, bo och miljö

Blanketter, formulär och e-tjänster som rör bygg- och rivningslov, avfall, sophämtning, slam, boende, vatten, avlopp, miljö, energi, kartor, lantmäteri och livsmedel.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund ansvarar för samtliga räddningstjänstfrågor inom Lilla Edets kommun. Blanketter för ansökan och tillstånd om bland annat:

  • Brandfarliga och explosiva varor
  • Brandskyddsredogörelse
  • Sotning och brandskyddskontroll
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tillfällig övernattning

hittar du direkt på sbrf.se/blanketter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?