Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du, på grund av en funktionsnedsättning, inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om att få färdtjänst eller riksfärdtjänst i Lilla Edets kommun måste du vara folkbokförd i Lilla Edets kommun, ha funktionshinder som gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand och ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Funktionsnedsättningen ska vara oförändrad i minst tre-fyra månader.

Så ansöker du

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare och lämna in en skriftlig ansökan. Handläggaren gör sedan ett hembesök för att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan.

Pris

Priset du betalar för din färdtjänstresa beror på hur många kommungränser du passerar.

När du reser inom en annan kommun utanför kommunens beslutade färdtjänstområde betalar du 40 procent av taxameterbeloppet.

Priset förändras årligen utifrån KPI (konsumentprisindex).

Pris för enkel resa

Enkel resa genom

Vuxen

Ungdom

En kommun

95 kr

71 kr

Två kommuner

162 kr

120 kr

Tre kommuner

228 kr

170 kr

Fyra kommuner

295 kr

220 kr

Barn och ungdom

Färdtjänstberättigade barn reser kostnadsfritt till och med 1 juli det år då barnet fyller sex år. Färdtjänstberättigad ungdom betalar 75 procent av vuxenpriset från och med 1 juli det år denne fyller sex år till och med 30 juni det år då den färdtjänstberättigade fyller sexton år.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?