Föreningsbidrag för lönebidragsanställda

Arbetsmarknadsenheten i Lilla Edets kommun kan ge kommunalt lönebidrag till föreningar som har eller avser att anställa en person där statligt lönestöd/bidrag utgår.

Kommunen betalar 10 procent av lönekostnaden för den bidragsanställde.
Det kommunala lönebidragets syfte är att underlätta för föreningar som vill anställa personer med nedsatt arbetsförmåga.

Villkor

  • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
  • Arbetstagare som föreningen söker bidrag för ska ha en dokumenterad anställning i föreningen med antingen lönebidrag, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning via arbetsförmedlingen.
  • Arbetstagaren som föreningen erhåller bidrag för ska vara folkbokförd i Lilla Edets kommun.

Bidrag

  • Bidragen betalas ut kvartalsvis i efterskott.
  • Kopia av arbetsförmedlingens avisering om utbetalt belopp ska skickas till Arbetsmarknadsenheten i samband med ansökan.

Sista inlämningsdag för löneuppgifter

Sista ansökningsdag måste respekteras. Sent inkomna ansökningar avslås.

Frågor och funderingar

Vid frågor är du välkommen att kontakta Nina Solman. Hennes kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?