Bidrag, stöd och stipendier

Lilla Edets kommun ger bidrag och stöd till föreningar. Det har också instiftats ett ungdomspris som delas ut årligen.

Följande bidrag finns att söka:

 • Lokalbidrag
 • Startbidrag
 • Särskilt bidrag (Snabbslanten och Projekt- och arrangemangsstöd söks här)
 • Utbildningsbidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Grundbidrag
 • Föreningsbidrag för lönebidragsanställda

Krav för godkännande:

Förening ska uppfylla följande villkor för att bli godkänd som bidragsberättigad förening:

 • föreningen ska årligen lämna anmälan om registrering för att visa att föreningen är aktiv
 • föreningen ska vara öppen för alla
 • följa antagna stadgar och fungera enligt vedertagna demokratiska principer
 • ha en vald styrelse samt ha regelbundna årsmöten
 • ha sitt säte i Lilla Edets kommun
 • minst 10 sammankomster/år (gäller inte studieförbund eller samlingslokalhållande förening)
  ha minst fem medlemmar bosatta och skrivna i Lilla Edets kommun*
 • debitera en fastslagen medlemsavgift (gäller inte studieförbund eller samlingslokalhållande förening)
 • ha ett organisationsnummer
 • ha ett plus- eller bankgirokonto.

* En bidragsberättigad medlem är en fysisk person som:

 • betalat fastställd medlemsavgift för verksamhetsåret
 • är permanent bosatt i Lilla Edets kommun och har fyllt 6 år
 • finns med i föreningens medlemsmatrikel och aktivt deltar på regelbundet på ideell basis
 • ges möjlighet att delta i och påverka föreningens arbetsformer.

Kommunbidrag till studieförbund och samlingslokaler

För att en förening ska vara berättigad till bidrag för samlingslokal ska ni inkomma med verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Om föreningen är nystartad ska verksamhetsberättelsen ersättas med en verksamhetsplan avseende första verksamhetsåret.

Bidragsansökan

Du kan enkelt hantera och ansöka om bidrag i vårt digitala boknings- och bidragssystem, e-serve.

Ungdomspris

För att uppmuntra och belöna ungdomar som har presterat meriterande idrottsresultat eller på annat sätt hedrat sin förening och gjort något positivt för kommunen har bildningsnämnden instiftat ett ungdomspris.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?