Kulturmiljöer och kulturarv

I Lilla Edets kommun finns en mängd vackra och sevärda kulturmiljöer som har mycket att berätta om äldre tider.

Spånhyveln

I Hålleröd, söder om Askeröds gård, ligger en vattendriven spånhyvel från sekelskiftet. Här tillverkades förr takspån till äldre hus. Idag är hyveln upprustad och fungerar lika bra som den gjorde vid sekelskiftet. Enligt uppgift byggdes den vattenhjulsdrivna spånhyveln år 1921 av dåvarande ägaren till gården. Den yrkesmässiga hyvlingen av spån upphörde på 1950-talet, men Hjärtums hembygdsförening visar varje år upp den traditionella hyvlingstekniken i samband med det lokala arrangemanget "Spånhyvelns dag".

Sankt Olofs Källa

Vatten från Sankt Olofs källa ansågs förr kunna bota ögonsjukdomar. Enligt sägnen vallfärdade folk på St. Olaus dag (Olsok) till källan för att, som biskop Jens Nilsson skrev år 1570, hålla ett oskickligt väsen med drick och annat. År 1690 förbjöd kyrkoherde Bonander firande av Olsok vid St. Olofs källa.

Vägbeskrivning: Sväng in mot Källseröd vid Thorskogs Slott, följ vägen tills du kommer fram till en granhäck, parkera vid grustaget bakom huset. I en skogsdunge vid grustaget ligger källan.

Sveriges äldsta sluss

Arbetet med slussen i Lilla Edet påbörjades på 1580-talet efter ett förslag från Johan III. Den gamla slussen stod klar 1607 och är därmed Sveriges första sluss. Slussen förstördes under krigen men återuppbyggdes 1784. 1832 togs en sluss i bruk på Inlandsön. Den är idag är övertäckt. År 1916 ersattes den av Ströms sluss på västra sidan av älven.

Vid gamla slussen finns en minnessten som 1930 restes till minne av de 47 soldater, från Västgöta-Dals regemente, som drunknade efter att ha släckt den stora branden i Lilla Edet den 29 augusti 1830.

Lapp-Augusts stuga

På promenadavstånd från Bodasjöns badplats ligger Lapp-Augusts stuga. En märklig ruin i skogen utanför Prässebo. Lapp-August kämpade under 40 år med bygget av stugan. Taken som var av trä är borta idag, men kvar finns stenfundamenten av det som en gång var bostad, uthus, potatiskällare och skafferi. Detta är en oas dit man med fördel tar med sig kaffekorgen och avnjuter en stund av stillhet och beundran för en mans livsverk.

Ströms sluss

I Lilla Edet kan du besöka nya slussen där fritidsbåtar och kanalfartyg slussas fram längs Göta älv. Ströms sluss ingår i Trollhätte kanal som är 82 km lång. Nivåskillnaden i älven på totalt 44 meter hanteras med hjälp av sex slussar varav den ena, Ströms sluss, finns i Lilla Edet. Nivåskillnaden vid Ströms sluss är sex meter.

Kulturarvsplan

För att få en bättre överblick över Lilla Edets kommuns historia och förankra vad som är värt att slå vakt om inför framtiden har en kulturarvsplan upprättats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?