Elev- och föräldraföreningen

Alla elever som vill kan vara medlem i Lilla Edets musikskolas elev- och föräldraförening. Föreningen är ansluten till RUM (Riksförbundet Unga Musikanter).

Medlem blir man genom att registrara sig digitalt via RUM:s hemsida eller skriva på en lista som musiklärarna har med till musiklektionerna under höstterminen.

Föreningen får ett bidrag från RUM per elev och år samt ett verksamhetsbidrag.

RUM anordnar kurser, konserter, workshops, festival och mycket annat för sina medlemmar. Som medlem i RUM kan man få rabatter på deras kurser. Föreningen kan också söka bidrag från RUM när den anordnar musikläger.

Föräldraföreningen säljer fika vid konserter och liknande för att få in pengar i föreningen. Dessa används vid bland annat lägerverksamhet.
Hör göra av dig om du vill vara med i styrelsen eller hjälpa till på andra sätt i föreningen!

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?