Specialpedagogik, specialverksamhet

Skolan har skyldighet att bedriva en undervisning där hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov.

Barn i behov av särskilt stöd ska vara prioriterade i så väl förskolan som skolan. Specialpedagogik handlar om att skapa optimala förutsättningar för barns utveckling och lärande. De val som görs av förhållningssätt, innehåll och arbetssätt kan vara avgörande för om ett barn får svårigheter eller inte.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. De jobbar bland annat med specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor och tillgängliga läromedel. Besök deras webbplats för mer information.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?