Ett bättre Lilla Edet

Med tjänsten ”Ett bättre Lilla Edet” kan du när som helst på dygnet göra en felanmälan eller uppmärksamma kommunen på möjliga förbättringsåtgärder i vår offentliga miljö.

Anmälan och synpunkter kan exempelvis röra:

 • Trasiga gatlampor
 • Hål i gator och gångbanor
 • Nedfallna träd
 • Nedskräpning
 • Trasigt redskap på lekplats
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Övergivna bilar och cyklar
 • Klotter
 • Önskemål om farthinder på kommunala gator
 • Skymmande sikt i gatukorsning
 • Vinterväghållning
 • Varningstecken på risk för skred
 • Behov av städning eller tömning på återvinningsstation

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?