Ett bättre Lilla Edet

Med tjänsten ”Ett bättre Lilla Edet” kan du när som helst på dygnet göra en felanmälan eller uppmärksamma kommunen på möjliga förbättringsåtgärder i vår offentliga miljö.

Anmälan och synpunkter kan exempelvis röra:

 • Trasiga gatlampor
 • Hål i gator och gångbanor
 • Nedfallna träd
 • Nedskräpning
 • Trasigt redskap på lekplats
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Övergivna bilar och cyklar
 • Klotter
 • Önskemål om farthinder på kommunala gator
 • Skymmande sikt i gatukorsning
 • Vinterväghållning
 • Varningstecken på risk för skred

Från och med 1 januari 2024 kan du via "Ett bättre Lilla Edet" även anmäla behov av städning och tömning på en återvinningsstation.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?