Medborgarundersökning

Lilla Edets kommun vill erbjuda dig som kommuninvånare en så bra service som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur invånare upplever kommunen. Därför deltar kommunen i en medborgarundersökning som genomförs av Statistikmyndigheten SCB.

De personer som väljs ut att delta i undersökningen är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Enkäten skickas ut under september.

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det finns även frågor om vilket inflytande du som kommuninvånare upplever att du har. Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten, men genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.

Medborgarundersökningen genomförs på uppdrag av Lilla Edets kommun. Resultaten ger våra verksamheter en inblick i hur servicen fungerar ur invånarperspektiv och ger oss värdefull vägledning i arbetet för att bli ännu bättre.

Sammanlagt deltar 162 av landets 290 kommuner i medborgarundersökningen 2023. Resultaten presenteras i december.

Svara via webben eller pappersenkät

Du som valts ut att delta i undersökningen kan välja att besvara den antingen på webben eller via en pappersenkät. Webbenkäten går också att svara på på engelska och pappersenkäten går att få även på arabiska.

Sista svarsdag

Sista dag att svara på webbenkäten är 7 november kl. 13.00. Väljer du att svara på pappersenkäten ska den postas senast 3 november.

Dina svar är viktiga!

Du som fått enkäten hem i brevlådan – tack för att du tar dig tid att svara! Dina svar är viktiga och går inte att ersätta med någon annans. Genom att delta är du med och påverkar i vår kommun!

Frågor?

Har du frågor kring medborgarundersökningen? Mejla SCB på scb.medborgarundersokningen@scb.se eller ring dem på tel. 010- 479 62 83.

 

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?