Medborgardialog

Vår ambition är alltid att leverera den service som du som kommuninvånare förväntar dig och har rätt till. Om vi brister vill vi gärna få veta det. Det ger oss en chans att rätta till och utvecklas. Därför är vi intresserade av att få ta del av dina synpunkter, positiva såväl som negativa. Det finns många sätt att delta i medborgardialog i kommunen.

Lämna dina synpunkter direkt

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna få reda på det. Lämna din synpunkt till oss via webben. Du får svar inom tio dagar om du anger dina kontaktuppgifter. Du kan även vara anonym, men då får du förstås inget svar.

Påverka politiskt

Genom att rösta i kommunvalet påverkar du hur kommunen ska styras. Du kan även kontakta en politiker eller ett lokalt parti direkt, eller själv engagera dig politiskt. Du hittar kontaktuppgifter till våra politiker i förtroendemannaregistret.

E-förslag

Har du förslag om hur kommunen kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till våra förtroendevalda politiker!

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från medborgare till kommunens politiker och kan handla om allt som kommunen ansvar för och har möjlighet att besluta om. Syftet med att införa e-förslag är att öka medborgarnas inflytande i kommunen och deras engagemang kring kommunens verksamheter och dess utveckling. E-förslag är också ett bra sätt för våra förtroendevalda politiker att se vilka frågor som är viktiga för dig som kommuninvånare.

Lämna e-förslag

E-förslag får lämnas av alla personer som är folkbokförda i Lilla Edets kommun och har ingen åldersbegränsning. För att kunna lämna e-förslag via webben så behöver du ha e-legitimation. För dig som saknar e-legitimation finns också möjlighet att lämna e-förslag via blankett.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Här kan du få svar direkt från kommunfullmäktiges politiker om det som händer i vår kommun.

Dina frågor måste ha inkommit senast tio dagara innan sammanträdet och frågorna ska vara av allmänt kommunalt intresse och beröra den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges presidium avgör vem eller vilka som ska besvara frågan samt om frågan avser allmänhetens frågestund eller ska besvaras av annan instans.

Läs mer om allmänhetens frågestund.

Julia sammanfattar KF

Kommunalråd Julia Färjhage sammanfattar alla kommunfullmäktiges sammanträden dagen efter i en livesändning på kommunens Facebooksida.

Du hittar information på kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats..

Fika med kommunalråden

Hur vill du utveckla Lilla Edets kommun? Träffa våra kommunalråd Julia Färjhage och Frej Dristig över en fika - på plats eller digitialt via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats..

Träffarna med kommunalråden i kommunhuset sker med jämna mellanrum under hela året. Du hittar kommande träffar i evenemangskalendern.

Webbsända kommunfullmäktigemöten

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och går att titta på live och i efterhand. Du hittar länkar till sändningarna på sidorna för kommunfullmäktiges sammanträden.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet beskriver de åtgärder som Polisen och kommunen ska fokusera på varje år för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Till grund för medborgarlöftet ligger en dialog med kommuninvånarna samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av Polisen, Lilla Edets kommun och kommuninvånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem.

Medborgarundersökning

Med jämna mellanrum genomför Statistikmyndigheten SCB en medborgarundersökning på uppdrag av kommunen. Undersökningen skickas ut till ett antal slumpvis utvalda kommuninvånare.

Senast undersökningen gjordes var 2021. Resultatet hittar du Statistikmyndigheten SCBs webbplats Länk till annan webbplats..

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna veta vad du tycker om lillaedet.se. Lämna gärna din synpunkt till oss.

Fler sätt att påverka

Med tjänsten ”Ett bättre Lilla Edet” kan du när som helst på dygnet göra en felanmälan eller uppmärksamma kommunen på möjliga förbättringsåtgärder i vår offentliga miljö.

Anmälan och synpunkter kan exempelvis röra:

 • Trasiga gatlampor
 • Hål i gator och gångbanor
 • Nedfallna träd
 • Nedskräpning
 • Trasigt redskap på lekplats
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Övergivna bilar och cyklar
 • Klotter
 • Önskemål om farthinder på kommunala gator
 • Skymmande sikt i gatukorsning
 • Vinterväghållning
 • Varningstecken på risk för skred

"Ett bättre Lilla Edet" finns tillgänglig som webbaserad tjänst samt som app till iOS- och Androidenheter.

Gör en felanmälan eller lämna ett önskemål via den webbaserade tjänsten. Länk till annan webbplats.

Ladda ned appen "Ett bättre Lilla Edet" för iOS. Länk till annan webbplats.

Ladda ned appen "Ett bättre Lilla Edet" för Android. Länk till annan webbplats.

Har du frågor, synpukter eller vill göra en felanmälan kring dina avfallstjänster är du välkommen att kontakta enheten för avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.

Rör dina frågor eller synpunkter vatten- och avloppstjänster mailar du till va@lillaedet.se. Vid akuta fel efter kontorstid och under helger kontakta SOS alarm Göteborg 031-703 16 95.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?