Årsredovisning, mål- och resursplan, revisionsrapporter

Här hittar du årsredovisningar, mål- och resursplaner och revisionsrapporter för Lilla Edets kommun.

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort under det senaste kalenderåret och hur kommunfullmäktiges mål uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

I mål- och resursplanen anger kommunfullmäktige den riktning kommunen som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?