Fakturor till kommunen

Här hittar du information om hur du går tillväga när du skickar fakturor till kommunen.

Lilla Edets kommun använder sig av en gemensam faktureringsadress.

Fakturaadress

Lilla Edets kommun
c/o SOLTAK AB
Box 529
442 15 KUNGÄLV

Referenskod måste finnas på faktura

På fakturan ska det alltid finnas en referenskod som du fått av kommunen vid beställningen.
Referenskoden består av de stora bokstäverna LE direkt följt av fyra siffror. Exempel: LE1234

Refefenskoden styr att fakturan går till rätt mottagare för hantering och betalning.

Betalningsvillkor

Lilla Edets kommun tillämpar 30 dagar efter fakturadatum. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på faktura, inte heller dröjsmålsränta som överstiger räntelagens bestämmelser.

Vi vill att du skickar elektroniska fakturor till oss

Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor till följd av upphandling ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor den vägen. Lilla Edets kommuns elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120001496

För E-fakturor med annat distributionssätt sätt än PEPPOL går det bra att ange organisationsnummer som elektronisk adress.

Vi tar inte emot faktura via e-post eller i PDF-format.

Flera sätt att skicka elektroniska fakturor

Det finns ofta möjlighet att skapa e-fakturor genom ditt befintliga affärssystemen. Hör efter med din systemleverantör.

Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag, eller så kan du installera en så kallad virtuell fakturaskrivare.

Kommunens fakturaoperatör är Kofax och vårt parts-id/GLN är 7350067260002. Det används vid annat distributionssätt än PEPPOL.

Referenskoden anges i fältet RequisitionistDocumentReference för Svefakturor och BuyerReference för Peppol-fakturor.

E-faktura genom Fakturaportalen/Invoice Portal

Om du skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen kan du skicka dem kostnadsfritt genom Fakturaportalen. Anslut dig som användare på Fakturaportalen som användare eller kontakta SOLTAK AB.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?