Om du blir utsatt för hot

Att vara politiskt förtroendevald innebär att du är en offentlig person. Det är viktigt att vara så öppen som möjligt och tillgänglig för både medborgare och media. Men det innebär naturligtvis inte samma sak som att du ska behöva tåla hot eller våld. Även om man aldrig tror att det ska drabba en själv, så skadar det inte att vara förberedd.

Ta alla hot på allvar!

Om du blir hotad eller utsatt för våld ska du alltid polisanmäla detta, tel 114 14. Representerar du ett politiskt parti så blir din anmälan hemlig och skyddas enligt särskilda regler hos polisen. Polisen gör en bedömning av risk- och hotbilden och rekommenderar även lämpliga åtgärder för att höja din säkerhet om det behövs.

Om du lever under hot kan polisen hjälpa dig med en rad skyddsåtgärder. Det är viktigt att du följer polisens anvisningar. Informera också närstående och arbetskamrater.

Hotet ska även anmälas till kommunchef.

Använd checklista vid telefonhot

Det finns en checklista till din hjälp för att få fram så mycket information som möjligt till polisen om den som hotar och vad hotet innebär. Du hittar den i högerspalten.

Undvik fingeravtryck vid brevhot

Om du utsätts för hot via brev ska du undvika onödiga fingeravtryck. Stoppa brevet i en plastmapp och avvakta vad polisen säger att du ska göra med brevet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?