Befolkning

Under 2022 uppgick invånarantalet i Lilla Edets kommun till 14 428 personer, vilket är en minskning med 81 invånare (-0,56%) jämfört med 2021. Tabellerna nedan ger dig en översikt över de senaste befolkningssiffrorna från SCB.

Befolkningsförändring Lilla Edets kommun 2022


Antal

Födelseöverskott

36

Skillnaden mellan de som flyttat ut från kommunen jämfört med de som flyttat in till kommunen.

-126

Nyckeltal Lilla Edets kommun 2022Kvinnor

6902 (47,84%)

Män

7526 (52,16%)

Medelålder

41,7 år

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?