Kartor och geografisk information

Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Enheten har också hand om utveckling och samordning inom området Geografiska Informationssystem (GIS).

Geografiska Informationssystem

Ett geografiskt informationssystem är ett databaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Geografisk information beskriver företeelser ihop med platsen där de finns. Det kan till exempel vara information om adresser, fastigheter, var skolelever bor, hållplatser, vattenledningar, hemtjänstens vårdtagare eller statistik över trafikolyckor. Med ett GIS-verktyg kan statistiken kombineras med annan statistik vilken kan användas för planering och utvärdering.

Lilla Edets kommun arbetar kontinuerligt med att uppdatera kartdatabasen, vilket görs med flygfotografering samt genom mätning i fält.

Kommunkarta

Lilla Edets kommun har en kommunkartaI där du själv kan söka information om var du hittar till exempel skolor, detaljplaner, lekplatser, badplatser och återvinningsstationer. Du kan läsa mer om kartan och hur du använder den på sidan Kommunkarta. Du når kommunkarta direkt på adressen kommunkarta.lillaedet.se Länk till annan webbplats..

Koordinatsystem

Lilla Edets kommun har nu ett enhetligt referenssystem (i plan) SWEREF 99 12 00. Sedan 31 maj 2019 använder kommunen höjdsystemet RH 2000.

Geodataportal

Geodata är geografisk information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet läge, till exempel kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation eller befolkning.

Kommunen ingår som part i geodatasamverkan. Geodatasamverkan underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera olika aktörer.

Geodataportalen visar vad som finns och var offentlig geografisk information finns samlad Portalen är öppen för alla och det krävs inget avtal för att söka och titta. I kommunala projekt finns ytterligare data att tillgå och användaren får då ingå avtal med kommunen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?