Historia

Genom historien har älven haft en central roll för kommunens utveckling. Som en av dåtidens främsta transportvägar hade den stor betydelse för handel och etableringar. Lilla Edets kommun är en gammal kulturbygd, befolkad sedan minst 7 000 år tillbaka.

Namnet Lilla Edet härstammar från mitten av 1500-talet. Ed betyder "väg förbi fall". På den tiden fanns det inga slussar utan man fick dra båtarna på land förbi fallen. Lilla Edet hette förr Bergaström.

Lilla Edets kommun, i sin nuvarande form, bildades 1971 då Lilla Edet, Lödöse och Inlands Torpe slogs ihop till en kommun.

Lödöse handelsstad

Historien om Lilla Edets kommun går långt tillbaka i tiden. På medeltiden var Lödöse den första svenska staden vid Göta älv och Sveriges enda import- och exporthamn i väster. Lödöse var, på den tiden, en av landets mest betydande handelsstäder.

Till Lödöse kom Hansans lastfartyg seglande upp för älven, och det var hit som resenärer kom då de sökte sig till och från kontinenten. Det finns en hel del lämningar kvar från den tiden och mycket finns bevarat på Lödöse museum.

Kommunvapnet

Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Lödösehus var residens för den medeltida hertigen Erik Magnusson. Han hade Lödöse som centrum för sitt svensk-dansk-norska län.

Lödösevapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Med små förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige detta vapen 1956 som kommunens eget.

Efter kommunsammanslagningen 1971 stod valet mellan att behålla den tidigare köpingen Lilla Edets vapen eller överta Lödöse vapen. Diskussionen engagerade nästan alla invånare och kommunfullmäktige beslöt efter lång vånda att behålla f.d. Lödöse kommuns vapen som Lilla Edets.

1976 presenterade stadsheraldikerna det nuvarande vapnet som förenklats och stiliserats med hänsyn till de regler som börjat tillämpas efter det att Lödöse vapen på sin tid fastställdes.

Sveriges äldsta sluss

I Lilla Edet finns Sveriges äldsta sluss. Innan slussen färdigställdes år 1607 tvingades man ta upp båtarna på land och dra dem förbi fallen. Det berättas att Harald Hårdsråde år 1064 färdades med 60 vikingaskepp upp för älven till Vänern. Alla 60 skeppen fick dras upp på land och förbi fallen.

Slussen som gjorde älven till en livlig och viktig transportled förstördes under krigen men återuppbyggdes 1784. År 1916 ersattes den med en ny sluss, men än idag finns den ursprungliga slussen kvar.

Bruksort

Pappersbruken har utgjort en viktig del i kommunens senare historia. Med älven som den främsta transportvägen fanns förr en stor koncentration av pappersbruk i kommunen. Timmer till bruken flottades längs älven och än i dag bär delar av kommunen spår från historien.

Gator har fått namn efter händelser som härstammar från historien. "Käppslängargatan" är ett exempel. Namnet syftar på platsen där man förr slängde käppar som använts till att driva oxarna som drog timmer längs med älven.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?