Samstart

Samstart är ett EU-finansierat projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med gymnasieskolorna ska öka möjligheterna för elever med funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv. Projektet drivs för närvarande i Lilla Edets komun och ytterligare cirka 140 kommuner i landet.

Vad händer i Samstart?

Skolans personal identifierar vilka elever som kan vara aktuella och kontaktar Arbetsförmedlingen. Under skoltiden påbörjar arbetsförmedlare, tillsammans med eleven, en planering mot framtida mål och eventuella stödbehov.

Arbetsförmedlingen kompletterar skolans arbete under tiden eleven går i skolan och kan bland annat innefatta:

  • Informationsmöten om förutsättningar på arbetsmarknaden
  • Individuella planeringssamtal
  • Uppföljande besök på en APL-plats i de fall det är aktuellt

När skolan slutar ska eleven känna till vad som händer efter skolan och veta vad nästa steg är. Efter skolans slut samverkar Arbetsförmedlingen med andra delar av kommunen samt arbetsgivare för att underlätta en etablering på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer?

Mer information och en film om Samstart finns på Arbetsförmedlingens hemsida: arbetsformedlingen.se/samstart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller så är du välkommen att kontakta:
Teres Linchausen, gymnasieansvarig i Lilla Edets kommun, via 0520-65 99 27 eller terese.linchausen@lillaedet.se

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?