Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenhetens politiska uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragberoende bland Lilla Edets kommun invånare.

Enheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Detta sker genom bland annat praktik, sysselsättning eller kommunal vuxenutbildning.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för feriearbete för ungdomar. Pengar för detta avsätts via politiskt beslut i kommunen.

Föreningar kan även söka föreningsbidrag för lönebidragsanställningar via Arbetsmarknadsenheten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?