Bli leverantör till kommunen

Är du intresserad av att bli leverantör till kommunen? Här hittar du goda tips och råd. Du kan också boka in en tid med en upphandlare om processen känns snärjig och du har frågetecken.

Att sälja en vara eller tjänst till en kommun eller annan myndighet skiljer sig från att sälja till privata företag och organisationer. När du säljer till offentlig sektor gör du det på lika villkor som dina konkurrenter där spelreglerna är givna. Dessutom kan du räkna med säkra betalningar och långa avtalsperioder.

Underlätta upphandlingsarbetet

Du kan underlätta upphandlingsarbetet genom att:

1. Bevaka
Bevaka upphandlingsmarknaden. Det finns ett flertal prenumerationstjänster där du kan prenumerera på upphandlingsannonser i branscher relevanta för ditt företag. Vissa prenumerationstjänster och databaser är kostnadsfria, andra är avgiftsbelagda.

2. Identifiera

Identifiera de kommuner, landsting eller statliga myndigheter som kan tänkas vara i behov av dina varor eller tjänster och undersök hur dessa varor eller tjänster brukar upphandlas. Ligger de över eller under tröskelvärdena? Vilket upphandlingsförfarande används?

3. Effektivisera
I förfrågningsunderlaget anger den upphandlande myndigheten vilka dokument och vilka uppgifter som ska lämnas i den aktuella upphandlingen. Det är vanligt att samma dokument och uppgifter efterfrågas i flera olika upphandlingar, därför kan de med fördel sparas och återanvändas. Exempel på dessa uppgifter kan vara företagspresentation, kvalitets- och miljöpolicy, referenser etc.

4. Marknadsför
Se till att kunderna (inköparna, slutanvändarna och upphandlarna) känner till ditt företag och era produkter eller tjänster. Offentlig sektor är som vilken annan kund som helst där det gäller att lägga upp en marknadsföringsstrategi och bygga relationer.

5. Uppföljning
Skapa rutiner vid vinst respektive förlust av anbud. Begär ut förfrågningsunderlag och vinnande anbud från avslutade upphandlingar för att bilda dig en uppfattning om vilka krav som kan komma att gälla i framtiden.

För företagare - boka tid med en upphandlare

Du som är företagare kan via en e-tjänst boka tid med en av kommunens upphandlare.

Genom mötet kan du få en introduktion till möjligheterna att delta i kommunens upphandlingar och ställa dina frågor.

Boka tid här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?