Om upphandling

När en kommun köper in varor och tjänster ska det ske genom en upphandling av inköpet. Upphandling innebär att inköpet som kommunen ska göra måste utgå från vissa lagar och regler. På så sätt tas våra skattepengar tillvara på bästa möjliga sätt. Det garanterar också att inköp sker på ett affärsmässigt korrekt sätt.

Regler för upphandling

Lilla Edets kommun följer de EU-direktiv och lagar som gäller för upphandling. De mest förekommande är Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Konkurrensverkets webbplats ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?