Upphandlingsprocessen

Här följer en kort sammanfattning om hur upphandlingsprocessen går till.

Planeringen och genomförandet av en upphandling regleras av:

 • Det uppskattade upphandlingsvärdet, det vill säga det uppskattade värdet av varan/tjänsten som ska upphandlas
 • Upphandlingsformen,som i sin tur regleras utifrån gällande tröskelvärden. Hos Konkurrensverket kan du läsa mer om tröskelvärden.

Olika former av upphandling

Det finns olika former av upphandling. Öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling är tre upphandlingsformer som används när upphandlingsvärdet överstiger tröskelvärdet. Förenklad upphandling, urvalsförfarande och direktupphandling är tre upphandlingsformer som används när upphandlingsvärdet understiger tröskelvärdet.

Upphandlingsarbete

I upphandlingsarbetet ingår bland annat:

 • Förstudie
 • Ställa samman förfrågningsunderlag med krav och behov
 • Annonsera upphandlingen
 • Ta emot och öppna anbud
 • Kvalificera leverantörer och anbud enligt ska-krav
 • Pröva anbuden (de som återstår efter kvalificeringen) utifrån ställda kriterier
 • Utskick med besked om så kallat tilldelningsbeslut
 • Eventuellt förhandla och teckna avtal
 • Uppföljning av avtal

Lilla Edets kommun är en upphandlande myndighet. Det innebär att genomförda upphandlingar gäller för hela Lilla Edets kommun oavsett vilken sektor som tecknar avtal.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?