Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-07-19
Senast uppdaterad: 2012-07-19

Göta älvutredningen

Lägesrapport juli 2012 angående Göta älvutredningen
 
Sedan Göta älvutredningen  presenterades i början av april 2012 har en mängd utredningar genomförts med inrikning på att kartlägga och minimera riskområdena. Det har genomförts ytterligare genomgång av tidigare utredningar, helikopterskanning av området, undersökningar av metoder att mäta strandskoningens mäktighet och bärighet med mera.
 
Arbetet är gigantiskt och komplicerat. Det som är klart är en genomförd fördjupad utredning av Lilla Edets norra centrum. Åtgärdsplanen är klar och ansökan är inlämnad till MSB - Myndigheten för säkerhet och beredskap. Åtgärden är att avschakta flankerna runt området vid båtklubben vilket innebär en avlastning av marklasterna närmast älven. Avlastningen minskar ett primärskred vid älven som i sin tur minimerar påföljande bakåtskridande skred öster om Brovägen. Med denna åtgärd hoppas vi släcka ut hela det röda området av norra Lilla Edets centrum.
 
På Strömssidan har en borrplan upprättats och borrningar kommer att påbörjas under vecka 34. Kontakt med berörda fastighetsägare kommer att ske direkt av konsultföretaget. En ny lägesrapport planeras till början av oktober 2012.
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att informera fastighetsägarna norr om Lilla Edet och Ström under augusti /september 2012.
 
Fastigheter där det pågår fördjupade utredningar processas för närvarande med
MSB - Myndigheten för säkerhet och beredskap.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »