Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symtom som drabbar hjärnans funktion. Vanliga kännetecken är att den drabbade får sämre minne och successivt allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta kan det vara övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom.

Stöd vid demens

Lilla Edets kommun kan erbjuda ett antal olika stöd vid demens. Nedan kan du läsa mers töd som erbjuds, om vår dagverksamhet och vårt kognitiva team.

I Lilla Edets kommun finns dagverksamheten Gläntan som vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet.

Syftet med dagverksamheten är att skapa en lugn och trygg miljö för deltagarna för att få stimulans, aktiviteter och social gemenskap efter egen förmåga. Dagverksamheten ska också ge avlastning och stöd för anhöriga.

Gläntan har öppet tre dagar i veckan, onsdag-fredag kl. 9.00-15.00.
Att vara på dagverksamheten kostar inget.

Hur ansöker jag om dagverksamhet

Ansökan om dagverksamhet görs hos kommunens biståndshandläggare.

Kontakt

Dagverksamhet Gläntan
Telefon: 0520-65 97 75

Kognitiva teamet i Lilla Edets kommun finns till både för dig som känner av ett sviktande minne och för dig som är anhörig till någon med sviktande minnesfunktion. Det kan även handla om annan kognitiv svikt som till exempel svårighet med att tänka, tala och planera en aktivitet. Alla de funktioner som vi behöver för att klara av att utföra dagliga aktiviteter och sysslor.

Detta gör kognitiva teamet:

  • Utvecklar arbetsmetoder för stöd och omvårdnad som ska ge personer med kognitiv svikt möjlighet att bo kvar i sin bostad.
  • Skapar trygghet för personer med kognitiv svikt genom kontinuitet och genom att bygga upp goda relationer.
  • Vi erbjuder stöd till anhöriga; i grupp och individuellt samt gör hembesök.
  • Vi utbildar och handleder personal inom vård och omsorg kring kognitiv svikt, demenssjukdom, bemötande och minneshjälpmedel.

Teamet består av vårdpersonal med särskilda kunskaper inom kognitiva sjukdomar.

Kognitiva teamet samverkar med biståndshandläggare, hemtjänst, primärvård samt ideella föreningar med flera.

Kognitiva teamets insatser är kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut.

Kontakt

Demenssjuksköterska/anhörigsamordnare
Ann-Christin Sädås
Telefon: 0520-65 97 88

Undersköterska

Annika Bengtsson
Telefon: 0520-65 99 40

Undersköterska
Annelie Graff
Telefon: 0520-65 98 82

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?