Vilket stöd kan man få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd.

Hos kommunens biståndsenhet kan du ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Äldreboende, demensboende, serviceboende
 • Korttidsvistelse, tillfällig eller regelbunden
 • Dagverksamhet
 • Matservice
 • Färdtjänst
 • Riksfärdtjänst
 • Trygghetslarm
 • Ledsagarservice
 • Boende för personer med psykisk ohälsa
 • Korttidsvistelse
 • Avlastning i hemmet enligt SoL, upp till tio timmar/månad, är kostnadsfritt.

Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Servicetjänst för pensionärer

Arbetsmarknadsenheten erbjuder dig som är pensionär en servicetjänst där du kan få hjälp med både inom- och utomhusarbeten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?