Hembesök, ombud

Är du över 79 år och bor i kommunen, erbjuder vi dig ett hembesök. Detta gäller dig som inte redan får hjälp av kommunens äldreomsorg.

Hembesöket är frivilligt och är ett förtroendefullt samtal i ditt hem. Det kan till exempel handla om din vardag och ditt hälsotillstånd. Biståndshandläggaren har tystnadsplikt.

Syftet med hembesöken är att främja hälsa, livskvalitet och bidra till att bevara möjligheterna till ett aktivt och självständigt liv.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?