Stöd för dig som har en anhörig som har problem med alkohol, droger eller spel

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då finns det kostnadsfri rådgivning, information och kunskap för dig som är anhörig.

Vi erbjuder dig rådgivande samtal med olika teman. Samtalen kan ges enskilt eller i anhöriggrupp för dig över 18 år. Möjlighet till rådgivning finns även för dig som är vän, arbetskamrat eller har en liknande relation. Rådgivningen är kostnadsfri för dig som bor i Lilla Edets kommun.

Att vara anhörig

Att vara anhörig till någon med beroendeproblem kan vara svårt på olika sätt beroende på vilken relation man har till varandra. Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Känslorna kan variera från oro, sorg, hopp och hopplöshet, ilska, irritation, skuld, skam, kontroll och maktlöshet – ja, listan kan göras lång.

Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du kan ibland behöver hjälp med det.

Tillsammans är vår målsättning att förändra din livssituation genom att öka din kunskap om hur beroende påverkar familjen och andra närstående.

Anhöriggrupp

Du som är 18 år eller äldre kan nu anmäla dig till vår anhöriggrupp med åtta-tio deltagare som träffas vid tio tillfällen.

Här fokuserar vi på dig som anhörig, inte på personen med beroendet. Syftet är att du som anhörig med hjälp av kunskap och olika strategier och verktyg ska komma närmare dina egna mål och öka ditt välbefinnande. Du får samtidigt träffa personer i samma situation. Vi fokuserar på olika tema vid varje tillfälle. Det bjuds på fika.

Start: onsdag 27 mars kl. 17-19.

Plats: LEVA-huset, Göteborgsvägen 37 A, Lilla Edet (mittemot ICA Boström).

Sista dag för anmälan: måndag 25 mars.

Jag anmäler mig till: * (obligatorisk)
Jag anmäler mig till:

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter

Mini-Maria

Mini-Maria är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen vänder sig även till de ungas anhöriga samt till professionella som kommer i kontakt med målgruppen.

Kostnadsfri hjälp

Det är kostnadsfritt för dig som bor i Lilla Edets kommun att ha kontakt med anhörigstöd.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på anhörigstöd.
Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?