Mini-Maria

Mini-Maria är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen vänder sig även till de ungas anhöriga samt till professionella som kommer i kontakt med målgruppen.

Mini-Marias mottagning i Lilla Edet är öppen varannan onsdag kl. 8.00-16.30, ojämna veckor.

Verksamheten hittar du i LEVA-huset på Göteborgsvägen 37 A i Lilla Edet.

Vid besök på Mini-Maria i Lilla Edet möter du familjebehandlare eller sjuksköterska.

Alla besök är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?