Psykisk funktionsnedsättning

Det kan finnas olika orsaker till en psykisk funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en följd av en psykisk sjukdom. Funktionsnedsättningen kan medföra att du får svårigheter att skapa struktur i vardagen eller problem med minnet eller sömnen. Du kan ha problem med att ta initiativ, planera och hantera stress.

Du kan få varierande stöd i vardagen för att hantera dina svårigheter beroende på dina behov. Exempel på stöd är arbetsträning och boendestöd.

AktivitetsCentrum

AktivitetsCentrum är en öppen verksamhet inom individ- och familjeomsorgen.
På AktivitetsCentrum har du möjlighet att, i din egen takt, umgås med andra och delta i det som är meningsfullt för dig.

Här träffas vi och umgås genom att ta en fika tillsammans, spela spel eller delta i
någon av de aktiviteter som pågår.

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Detta är ett kostnadsfritt stöd.

Vem kan få personligt ombud?

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning
  • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Du som är över 18 år.
  • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar utifrån ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga. Ett personligt ombud kan till exempel vara stöd vid myndighetsbesök, verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål och vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

Kostnadsfritt stöd

Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator. Tillsammans bestämmer vi mötesplats.

Kontaktuppgifter

I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet för Personligt ombud där 13 av Fyrbodals kommuner och Lilla Edet ingått ett samarbete. Besök gärna Personligt ombud Fyrbodals webbplats för mer information och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?