Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla människor, oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar de har, ska bli fullt delaktiga. Det finns många hinder i vår offentliga miljö som gör det svårt för personer med funktionsnedsättning att vara aktiva och delaktiga kommuninvånare.

Förbättra tillgängligheten

För att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning arbetar Lilla Edets kommun enligt Boverkets bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder. Du som besöker en allmän plats och upptäcker ett enkelt avhjälpt hinder kan göra en anmälan till Lilla Edets kommuns medborgarservice, Järnvägsgatan 12, telefon: 0520-65 95 20.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ta bort ett enkelt avhjälpt hinder. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om tillgänglighet.

Tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar

Mobilapp och webbtjänsten Wheelmap visar på en karta var rullstolar kan ta sig fram i olika städer. Det går att söka efter butiker, restauranger, banker, krogar eller kollektivtrafik för att se om de är framkomliga för rullstol eller inte. Användare av kartan (privatpersoner, skolor, föreningar och företag) kan tillsammans samla information om platser/lokaler som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade och barnvagnar. Informationen kan sedan användas av kommuninvånare och besökare med enkla hjälpmedel (mobiltelefon). Kommunen tar inget ansvar för innehållet i tjänsten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?