Om krisberedskap

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Men i arbetet med krisberedskap handlar det om händelser som drabbar stora delar av samhället och dess funktioner. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Kommunens ansvar

Vid en kris har kommunen enligt lag det samordnande ansvaret inom kommunens gränser, det kallas "geografiskt områdesansvar".

Information till allmänheten

Information till allmänheten sker i första hand genom:

Vid större händelser publiceras information på krisinformation.se Länk till annan webbplats.. Kommunen öppnar även en upplysningscentral om situationen kräver detta.

Informationspunkter

Vid behov kommer även information att anslås på i förväg bestämda informationspunkter. Följande platser är i förväg bestämda informationspunkter:

 • Medborgarservice, kommunhuset, Järnsvägsgatan 12, Lilla Edet
 • Lödöse bibliotek, Museivägen 1, Lödöse

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 2018.

Syftet med broschyren är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Krisberedskap för alla - Är du beredd när det händer?

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ansvar för sin verksamhet och samverkar med varandra.

Även du kan bidra genom att tänka igenom vad som kan inträffa och vara väl förbered så du vet hur du ska agera. Nedan följer tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informationsmaterial : "Att förbereda sig på det värsta..."

Tips före krisen

 • Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera kriser.
 • Håll dig informerad, ha en batteridriven radio hemma och extra batterier.
 • Gör en handlingsplan för ditt hushåll i händelse av kris.
 • Se till att ha tillgång till alternativa ljuskällor, till exempel ficklampor.
 • Ha varma filtar, liggunderlag, sockor och mössor hemma.
 • Försök ha vatten och mat hemma för en veckas behov.

Tips under krisen

 • Vid en akut nödsituation, ring 112.
 • Lyssna på radio eller håll koll på internet för att hålla dig informerad.
 • Använd inte telefonen mer än absolut nödvändigt. Det kan överbelasta nätet.
 • Var sparsam med vatten. Använd det du har till att dricka.
 • Använd en begränsad yta av din bostad om det är kallt. Klä dig varmt och håll dig varm om fötterna.
 • Kolla hur dina grannar mår och hjälp varandra.
 • Stressa inte upp dig. Med sunt förnuft, logiskt tänkande och lugn är chansen större att allt går bra.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?