Skyddsrum

I Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner människor. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som samordnar skyddsrummen och kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras i Sverige.

Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn.

Skyddsrummen finns i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?