VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

VMA används

 • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
 • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

Meddelande i radio och TV

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm (”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats.

Kanaler för VMA:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Meddelande via sms

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det har gjorts sedan 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Varning utomhus (Hesa Fredrik)

Varningssystemet som ljuder utomhus består av ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige. De kan användas för varning vid alla typer av faror. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader.

Signalen Viktigt Meddelande

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan.

När du hör signalen ska du

 • gå inomhus
 • stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4.

I många bostäder kan man inte stänga av ventilationen själv, men man kan alltid stänga av köksfläkt och badrumsfläkt och stänga tilluftventiler runt eller i fönstren.

När faran är över

När faran är över startas signalen faran är över, en 30-40 sekunder lång signal.

Test av signalen

Signalen viktigt meddelande och faran är över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radio även vid prov. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?