Integration och flyktingmottag

Enligt svensk lag är kommunen ansvarig för etableringen av ett givet antal nyanlända. Länsstyrelsen beslutar hur många nyanlända varje kommun ska ta emot och antalet varierar från år till år. Under 2024 ska Lilla Edets kommun ta emot tre personer. Integrationsarbetet finansieras med statliga medel, inklusive specifika projektmedel från Länsstyrelsen.

Lilla Edets kommun har olika aktiviteter och insatser som bidrar till en positiv etablering:

  • mottagande och bostadsförsörjning för de som har fått kommunplacering
  • samhällsorientering (SO), introduktionskurs om svenska samhället
  • SFI på Himlaskolan i Ale kommun
  • socialpedagogiska insatser för barn, ungdomar och föräldrar
  • projekt i samarbete med externa aktörer som studieförbund, föreningar, företag och volontärer.

Flyktingar från Ukraina

Kriget i Ukraina har lett till en ny flyktingvåg till Europa. Sverige har, precis som alla länder i Europa, kommit överens om att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet. I Lilla Edet bor, enligt Migrationsverket, 75 ukrainare. I Lilla Edets kommun finns boende för 24 kommunplacerade flyktingar. Övriga ukrainare har hittat eget boende i kommunen.

De har rätt att stanna i Sverige för att få skydd och arbeta fram till 2025-03-04. Integrationsteamet anordnar och förmedlar information om generella frågor om hur det fungerar i Sverige och vart en kan vända sig för stöd och hjälp. Kommunen arrangerar sociala aktiviteter i samverkan med volontärer och andra aktörer. Flyktingar från Ukraina får läsa svenska på SFI. Barnen har rätt att gå i svensk skola och förskola. Vi stödjer dem som bor i kommunens flyktingboende att ta egna initiativ till aktiviteter och vi hjälper dem att hitta arbete. Barnen har rätt att gå i svensk skola och förskola.

Flera föreningar och Svenska kyrkan i Lödöse och i Fuxerna har regelbundet insatser och aktiviteter för ukrainare.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?