Stöd

Som ny i Sverige och Lilla Edets kommun finns stöd att få. Här hittar du information om olika vägar till kunskap och aktiviteter som hjälper dig att starta upp ditt liv i Lilla Edets kommun.

Work- & Makerspace

Lilla Edets kommuns Work- & Makerspace har olika sociala aktiviteter och en drop-in helpdesk för frågor som handlar om fritidsaktiviteter för barn och vuxna, studier, jobbsökande eller andra frågor om samhället. Där finns också möjlighet att använda dator för dina ärenden och att träna svenska. Det finns även ett språkkafé en kväll i veckan. Välkommen!

Mottagning och etablering

När du fått uppehållstillstånd påbörjas en etableringsprocess i den kommun du anvisats till. Kommunens ansvar är bland annat att ordna ett boende, lotsa till att komma igång med språkinlärning och aktiviteter för att få viktiga kontakter och utveckla språket. Etableringsprocessens omfattning varierar mellan 12 till 24 månader. Målet är att du efter etableringsprocessen själv ska kunna försörja dig och din familj.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige. Kursen är gratis för dig som deltagare och ges på flertalet språk. Samhällsorientering för nyanlända anordnas i Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad.

Anmälan

Vill du veta mer om samhällsorientering? Ta kontakt med integrationsteamet för mer information.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen pågår under 20 veckor, en gång per vecka och pågår tre timmar varje gång. Kursen anordnas av Göteborgs Integrationscentrum.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och

 • har en etableringsplan
 • eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013).

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi

 • Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

  Kravet för att delta i sfi är att du är folkbokförd i Lilla Edets kommun, är minst 16 år och saknar grundkunskaper i svenska språket. Studierna är inriktade på att praktiskt kunna använda språket muntligt och skriftligt.

  Lärcentrum ansvarar för svenskundervisning för invandrare (sfi) och svenska som andra språk (sas). Parallellt med sfi kan deltagarna arbeta eller ha praktik.
 • Språkvän
 • Vill du ha en språkvän som du kan öva svenska med och lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar? Det är du och din språkvän som tillsammans bestämmer när ni ska träffas och vad ni vill göra. Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans, ni kan exempelvis:
  • promenera och titta på natur, växter och djur i vår närmiljö
  • äta och fika tillsammans
  • laga mat och baka
  • utöva gemensamma intressen, till exempel kultur, idrott och hantverk
  • prata om likheter och olikheter i era seder och traditioner

  Efter att du anmält intresse för att få en språkvän kommer du att kallas till ett informationsmöte. Matchning av språkvänner sköts av våra kontaktpersoner som du hittar till höger på sidan. Efter matchningen fortsätter ni som har parats ihop att träffas på egen hand. Önskemål: Du ska ha motsvarande svenska kunskaper i sfi nivå D.

  Gör din intresseanmälan här

  Kontakyuppgifter * (obligatorisk)
  Kontakyuppgifter

  Vem är du som vill få en språkvän?
  Vem är du som vill få en språkvän?  Mina kunskaper i svenska
  Mina kunskaper i svenska  Mina intressen * (obligatorisk)
  Mina intressen

  Praktik

  Syftet med praktiken är främst språkträning och för att förstå den svenska arbetskulturen. Praktiken är också ett bra sätt att få erfarenhet och kontakter. För att få en praktikplats krävs en överenskommelse mellan praktikanten, Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Ibland behöver även arbetsmarknadsenheten involveras.

  Arbete

  Arbetsförmedlingen ger stöd, råd och information till arbetssökande. Arbetsförmedlingen har information på olika språk om vägen till arbete för nyanlända. Närmaste Arbetsförmedlingskontor finns i Kungälv, Trollhättan och Göteborg.

   Information om Sverige

   På webbplatsen Information om Sverige är finns samhällsinformation och bland annat svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter.

   Besök och använd informationsverige.se som ett sätt att lära dig svenska språket och som en guide till det svenska samhället. Kommer du i kontakt med nyanlända i jobbet eller privat är det bra om du kan tipsa om och visa webbplatsen. Information om Sverige finns också som app.

   Information ges på flera språk (exempelvis arabiska, persiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, dari och tigrinska).

   Senast uppdaterad:

   Hjälpte innehållet på den här sidan dig?