Patientnämnden

Har du synpunkter eller klagomål på den vård du eller dina närstående har fått är du välkommen att kontakta patientnämnden. Patientnämnden är en fristånde opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig.

Vänd dig i första hand, med de synpunkter du har, till den verksamhet där du eller dina närstående fått vård. Fungerar inte detta, eller om du vill tala med en oberoende instans vänder du dig till patientnämnden.

Patientnämndens uppgift är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov.

Lilla Edets kommun ingår i Västra Götalandsregionens patientnämndsverksamhet.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till patientnämnden i Västra Götaland.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?