Sfi, svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Studierna är inriktade på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt och skriftligt.

Vem har rätt att läsa sfi?

  • Du har rätt att delta i sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
  • Du saknar grundkunskaper i svenska språket.
  • Du måste också vara folkbokförd i Lilla Edets kommun.
  • Om du kommer från ett land utanför EU ska du ha ett svenskt personnummer (10 siffror).

Ansöka till sfi

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren för att ansöka till sfi.

Elevens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Elevens kontaktuppgifter
Försäkran om uppgifter * (obligatorisk)
Försäkran om uppgifter

Studievägar

När du studerar sfi finns tre olika studievägar: 1, 2 och 3. Studievägarna tar hänsyn till din studiebakgrund och din studievana. Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för dig utgår från en kartläggning av dina kunskaper och förutsättningar.

Kurserna på de tre studievägarna har olika utformning beroende på din studievana, utbildningsbakgrund och dina kunskaper i svenska.

Sfi 1 - kurs A och kurs B

För dig som aldrig gått i skola eller som bara har gått några få år i skolan. I dessa kurser lär du dig att läsa och skriva, om du inte redan kan det.

Sfi 2 - kurs B och kurs C

Vänder sig till dig som har goda läs- och skrivkunskaper på ditt modersmål. Du får lära dig tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet.

Sfi 3 - Kurs C och kurs D

Vänder sig till dig som har en avslutad gymnasial utbildning från hemlandet eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van att studera snabbt.

Svenska som andraspråk

När du är klar med kurs D finns det möjlighet att fortsätta studera svenska som andraspråk (sas) på grundläggande nivå på Komvux.

Yrkesutbildning med språkstöd

Göteborgsregionen håller i yrkes- och lärlingsutbildningar med språkstöd. Utbildningarna är till för dig som vill kombinera språkstudier med yrkesutbildning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?