Snöröjning och sandning

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen. Lilla Edets kommun har två aktörer som utför vinterväghållningen på uppdrag av kommunen.

När sker snöröjningen?

Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är cirka 4 cm på gång- och cykelvägar samt övriga priovägar och vid cirka 6 cm på gator och ytor för övrig fordonstrafik.

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi gång- och cykelvägar samt branta backar. Därutöver prioriteras brandstationen, genomfartsgator, busstorget samt pendelparkeringen i Lödöse. Övriga gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

I möjligaste mån utförs snöröjningen under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Dels för att röjningsarbetet kan genomföras mycket mer effektivt när färre människor och trafikanter är i rörelse. Och för att vägarna ska vara så farbara som möjligt när det är dags för dig som kommuninvånare att bege dig till jobb eller skola på morgonen.

Rådande väderförhållande och väderprognos avgör beslut om när en insats ska starta.

Vi plogar till exempel sällan under pågående snöfall, för att undvika att samma vägar behöver plogas flera gånger. Visar prognosen att snön kommer regna bort inom några timmar, då inleds heller ingen snöröjningsinsats. Halkbekämpningen sker med isgrus och utförs när behov uppstår.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Varje fastighetsägare ansvarar för att hantera sina snömängder på sin fastighet. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande ut på gator eller gångbanor. Tänk på att hålla rännstensbrunnar fria från snö och is. Stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Efter snöröjning bildas snövallar vid infarter. Som fastighetsägare behöver du själv skotta bort vallen vid din infart.

Tänk på att hålla områdena kring brevlådan och fram till avfallskärlet snö- och isfria samt sanda så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan ta sig fram säkert.

Glöm inte bort rasrisk från taket!

Fastighetsägaren är skyldig att hålla taken fria från snö och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner. Kom ihåg att alltid arbeta med säkerhetslina och varningsskyltar.

Framkomlighet för räddningstjänsten

Det är fastighetsägarens ansvar att röja bort snö från utrymningsvägar vid lägenheter och bostadshus. Ansvaret gäller även att se till att uppställningsplats för räddningstjänstens fordon är röjda och att vägarna är framkomliga. Brandvägarna är viktiga för att räddningstjänsten ska kunna rädda liv om olyckan är framme.

Trafikverket ansvarar för sina vägar

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning med sandning, saltning och plogning på de vägar som tillhör Trafikverket. Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?