Städning av gator och trottoarer

Gator samt gång- och cykelbanor sopas med maskin rena från grus varje vår. Vårstädningen genomförs under april månad. Under hösten, i samband med lövfällning, sopas vissa gator åter.

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för vår- och höstsopningen i kommunen. Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för sopningen på vägen.

Lilla Edets kommun har entreprenörer som utför gatusopningen på uppdrag av kommunen.

Vad kan du som fastighetsägare tänka på inför vår- och höststädningen?

Inför gatusopningen är vi tacksamma om du som fastighetsägare sopar utmed din fastighetsgräns. Tänk dock på att inte sopa ut exempelvis större grenar, då dessa inte kan tas omhand av sopmaskinen. Det är inte tillåtet att sopa ner grus och annat i dagvattenbrunnar.

För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.

Om du vet att det pågår gatusopning i din tätort, se då gärna till att inte parkera fordon utmed gatan under dessa veckor.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?