Städning av gator och trottoarer

Gator samt gång- och cykelbanor sopas med maskin rena från grus varje vår. Vårstädningen genomförs under mars och april. Under hösten, i samband med lövfällning, sopas vissa gator åter.

Snart är det dags för vårstädning av vägar!

Under vecka 12, med start måndag 18 mars, påbörjas arbetet med att sopa gator samt gång- och cykelbanor rena från grus.

Tidsplan för vårstädningen:


Centrala Lilla Edet - vecka 12-14

Göta - vecka 12-15

Lödöse - vecka 12-15

Ström och Berg Östra - vecka 13-15

Nygård - vecka 13-17

Hjärtum och Utby - vecka 14-17

Tidplanen är dock preliminär. Olika faktorer kan bidra till att arbetet går fortare eller tar längre tid än enligt plan. Kommer det exempelvis snö eller blir frost går det inte att sopa, vilket kan försena tidsplanen. På grund av att det varit många perioder med halka under senaste vintersäsongen är det mer grus på gatorna än de senaste åren. Därför kan vårsopningen ta längre tid än den brukar.

Läs mer på lillaedet.se/varstadning Öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för vår- och höstsopningen i kommunen. Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för sopningen på vägen.

Lilla Edets kommun har entreprenörer som utför gatusopningen på uppdrag av kommunen.

Vad kan du som fastighetsägare tänka på inför vår- och höststädningen?

Inför gatusopningen är vi tacksamma om du som fastighetsägare sopar utmed din fastighetsgräns. Tänk dock på att inte sopa ut exempelvis större grenar, då dessa inte kan tas omhand av sopmaskinen. Det är inte tillåtet att sopa ner grus och annat i dagvattenbrunnar.

För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du beskär dina träd och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.

Om du vet att det pågår gatusopning i din tätort, se då gärna till att inte parkera fordon utmed gatan under dessa veckor.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?