Energiplan

Enligt lag ska varje kommun ha en aktuell plan för att främja energihushållning och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. I december 2023 antog kommunfullmäktige en ny energiplan med klimatstrategi för Lilla Edets kommun.

Energiplanen visar hur kommunkoncernen ska arbeta för effektivisering och ökad fossilfrihet i den egna verksamheten och inom den geografiska kommunen. Planen ger politiska mål och ställningstaganden för arbetet. Den innehåller även en beskrivning av dagens energi- och transportsystem och kommunkoncernens olika möjligheter till påverkan.

Den nya energiplanen med klimatstrategi är ett steg i riktning mot kommunens vision om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den ska också bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål om hållbar miljö samt bra boende och livsmiljö.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?