Vindbruksplan

Vindbruksplanen för Lilla Edets kommun utgör ett strategiskt dokument och ligger till grund för översiktplanen. Planen är vägledande för beslut i frågor som rör mark- och vattenområden vad gäller vindkraft.

I vindbruksplanen Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. görs avvägningar mellan olika intressen inom kommunen i samråd med kommuninvånare, organisationer och andra myndigheter. Planen ingår i det beslutsunderlag som krävs vid prövningar både enligt miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vindbruksplanen pekar ut områden som kan vara lämpliga för vindkraftsetableringar samt vilka delar av kommunen som bör undantas från exploatering. I gällande vindbruksplan, vilken antogs av fullmäktige 2011, pekas två områden ut som lämpliga för vindkraftutbyggnad.

Föreslagna områden är Hålbotten i Hasteröd och Fågelmossen vid Prässeberget. Områdena är för närvarande bebyggda eller under projektering. Utrymmet för fler vindkraftverk är litet i dagsläget. I övriga delar av kommunen har Lilla Edets kommun ambitionen att inte bygga några vindkraftverk högre än 20 meter .

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?