Skolsköterska

Ibland kanske du inte mår så bra eller har frågor om din kropp och hälsa. På din skola finns en skolsköterska som du kan ta kontakt med. Skolsköterskans främsta uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Skolsköterskan utgör tillsammans med skolläkaren elevhälsans medicinska insats.

Det finns flera anledningar till att ta kontakt med skolsköterskan. Kanske känner du igen dig:

  • jag har gjort mig illa
  • jag har ofta ont i magen
  • har svårt att sova
  • jag känner mig ledsen
  • för att väga och mäta mig
  • jag tycker att jag ser dåligt
  • jag har ofta ont i huvudet
  • jag mår inte riktigt bra
  • jag tycker att jag hör sämre
  • vaccinera sig

Till vårdnadshavare

Skolsköterskan följer elevernas utveckling, bevarar och förbättrar elevernas kroppsliga och själsliga hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor genom hälsobesök och hälsosamtal.

En av skolsköterskans viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. Skolsköterskan har ett speciellt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och inlärningssvårigheter. Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Skolhälsovården bevakar vaccinationstäckning och fullföljer vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram (SOSFS 1996:1)

Skolsköterskan är den i elevhälsan som har medicin- och omvårdnadskompetens.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?