Trygghet och säkerhet

Det ska kännas tryggt och säkert i skolan. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller utsatt. Därför är det nolltolerans mot kränkningar i skolan och förskolan.

Den som äger skolan (huvudmannen) ansvarar för att skolan har ett målmedvetet arbete med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På varje skola ska det finnas en plan för det arbetet. Det ska också finnas riktlinjer för hur arbetet med trygghet och studiero ska bedrivas på varje skola.

Kränkande behandling

Du kan vara utsatt för kränkande behandling om någon till exempel skickar dig elaka mail eller sms, om du flera gånger blir retad för något eller om du inte får vara med de andra. Allt våld som till exempel knuffar, slag och sparkar är självklart också kränkningar. Om du blir kallad för fula saker kan du vara utsatt för diskriminering eller trakasserier. Om du känner dig utsatt eller kränkt eller om du vet att någon kamrat blir det, ska du ta kontakt med någon vuxen på din skola och berätta det.

Synpunkter och klagomål

Vi på sektor bildning arbetar hela tiden för att förbättra våra verksamheter. Därför är dina synpunkter viktiga för att vi ska kunna ställa saker till rätta, se vad vi kan lära och utvecklas. Men glöm inte - många gånger är den snabbaste och enklaste vägen till en lösning att ta kontakt med en ansvarig rektor/lärare/förskollärare direkt och berätta om problemet.

Om du eller ditt barn inte är nöjd med skol- eller förskoleverksamheten vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds i den verksamhet som är berörd och vi ger återkoppling inom två veckor från att ditt klagomål kom in. Alla synpunkter och klagomål sammanställs och blir en del av vårt pågående kvalitetsarbete, så att vi kan bli bättre på det vi gör.

Du kan maila, ringa eller skicka brev till oss

Talar du om ditt namn och din adress så återkopplar vi till dig och berättar vad som händer med ditt klagomål. Väljer du att vara anonym så måste du själv kontakta oss för att få veta vad som händer i frågan.

Viktigt att veta är att brev och mail som kommer in till kommunen blir diarieförda och därmed blir en allmän handling. Det gör att handlingen blir offentlig och medborgarna har rätt att ta del av det du skrivit.

Vi tar emot synpunkter och klagomål på adressen:

Lilla Edets kommun
Sektor bildning
463 80 Lilla Edet

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?