Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig, frivillig skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Alla ungdomar som har avslutat anpassad grundskola har rätt till gymnasieutbildning. Lilla Edets kommun har ett samarbetsavtal med tolv andra kommunerna inom Göteborgsregionen (GR). Det innebär att du kan välja att söka till valfri anpassad gymnasieskola och valfritt program inom GR:s kommuner.

Anpassad gymnasieskola ger en bra grund både för ett yrkesliv och fortsatta studier. Den anpassade gymnasieskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt och aktivt vuxenliv i arbete, samhällsliv och fritid.

Administration inför gymnasieval sker via studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?