Resebidrag och anslutningsbidrag

Resebidrag

Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skola/praktikplats om avståndet är minst 6 kilometer. Resebidraget består normalt av ett skolkort som delas ut vid läsårets början. Om du väljer att köra bil kan du få kontant ersättning i stället. Tänk bara på att du inte kan få mer kontant ersättning än vad busskort skulle kosta.

  • Om du får inackorderingstillägg så kan du inte få resebidrag.
  • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte är berättigad till resebidrag, ska anmälan göras till hemkommunens handläggare.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.
  • Pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget.

Anslutningsbidrag

Har du mer än 4 kilometer till din närmaste avresehållplats kan du få kontant anslutningsbidrag.

  • Om du får en väntetid på mer än 2 timmar/dag kan du få kontant anslutningsbidrag till annan än den närmaste hållplatsen.
  • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.

Ansökan skickas till

Lilla Edets kommun
Sektor bildning
463 80 Lilla Edet

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?