Elnät

Som elkonsument har du två olika kostnader för din el — en för själva elnätet och en för din elförbrukning. Det kan vara två olika leverantörer.

Kostnaden för själva elnätet består i regel av en fast och en rörlig del. Du får en högre kostnad för elnätet om du förbrukar mycket el och en lägre kostnad om du förbrukar mindre el.I kostnaden för elnätet ingår underhåll av nätet. Det är elnätsägaren som eventuellt ger dig ersättning vid ett längre strömavbrott. Vilka villkor som gäller bör du kontrollera med din elnätsägare.

Elnätsägare i Lilla Edets kommun

I Lilla Edets kommun finns sex olika elnätsägare representerade. Var deras områdesgränser går kan du se på natområden.se.

Nätägarna är från nordväst och söderut enligt följande:

  • Uddevalla Energi AB, tfn. 0522-69 82 00
  • Trollhättan Energi Nät AB, tfn 020-89 90 00
  • Hjärtums Elförening, tfn. 0520-47 05 70
  • Vattenfall Eldistribution, tfn. 020-82 00 00
  • Kungälvs Energi AB, tfn. 0303-23 93 00
  • Ale Elförening, tfn. 0303-33 24 00

På elomraden.se kan du också genom att söka på din adress och ort få fram vilket elområde du tillhör och vilket bolag som där är nätägare.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?