Vindkraft

Vinden är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling. Lilla Edet har bra vindläge och intresset har varit stort för att bygga vindkraftverk i kommunen, särskilt i den västra delen.

En avvägning måste göras mellan det nationella intresset för vindkraften och andra intressen som till exempel naturvård, friluftsliv och landskapsbild. För att hantera denna fråga har kommunen upprättat en vindbruksplan.

Vill du bygga vindkraftverk?

Vindkraftverk kan behöva miljöprövas, ha bygglov och i vissa lägen även strandskyddsdispens, beroende på storlek, antal och placering. För att underlätta processen har Energimyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter sammanställt information om vad som krävs. Informationen finns på Energimyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?