Uppvärmning

Det finns många olika system för uppvärmning. På dessa sidor kan du läsa mer om olika uppvärmningssystem och få energispartips. Energianvändningen är en viktig fråga för både miljön och din ekonomi. Det finns en del enkla åtgärder som du själv kan göra för att spara energi.

Här hittar du energispartips och information om olika uppvärmningsalternativ. Du kan också kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för opartisk och kostnadsfri rådgivning kring uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Lagen om energideklaration

Enligt lagen om energideklarationer ska alla flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter ha en energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid försäljning eller nybyggnation. Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska på sin energiåtgång och beskriver hur effektiv byggnaden är ur energisynpunkt.

Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energieffektiv.

Du kan läsa mer om energideklarationer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) bildades 1982 och ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun och till 50 procent av Vattenfall. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme till företag och privatpersoner inom centralorten Lilla Edet.

LEFAB:s fjärrvärme kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion. Fjärrvärmenätet är fyra kilometer långt och sträcker sig från SCA:s anläggning till de centrala delarna av Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av fjärrvärmeanläggningen.

Fjärrvärme är ett bra sätt för uppvärmning av byggnader. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. Du får både värme och varmvatten utan att behöva tänka på bränsleinköp och sotning. Kostnaden för anslutning är en investering med lång teknisk livslängd.

Fjärrvärmens teknik är enkel. Vatten värms upp i en värmecentral och pumpas sedan via välisolerade kulvertrör ut till värmeväxlare i de olika fastigheterna. Där blir det både varmvatten och värme. Det avkylda vattnet fortsätter sedan tillbaka till värmecentralen, där det värms upp på nytt.

Lilla Edets Fjärrvärme säljer cirka 12 000 MWh per år och omsätter omkring 8 miljoner kronor. Idag är ett 40-tal kunder anslutna och det finns möjlighet att ansluta fler fastighetsägare till fjärrvärmenätet. På LEFABs webbplats kan du läsa mer om fjärrvärme.

Jord- och bergvärme har blivit ett vanligt alternativ för uppvärmning av bostäder. Att installera en värmepump kan vara en fördel för både miljön och din ekonomi.

Även värmepumpar påverkar omgivningen. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen. En värmepump som tar värme från berg, jord och
grund- och ytvatten kan till exempel påverka grundvattnet.

Bergvärme

En bergvärmeanläggning hämtar lagrad energi från ett borrat hål i marken. Kostnaden för att installera en bergvärmepump varierar med förutsättningarna på tomten. Använd en certifierad brunnsborrare. De har dokumenterad kunskap och ansvarsförsäkring. Det som kan påverka priset är:

  • djup från markyta till berg
  • borrhålets djup
  • värmepumpens storlek

Du kan ha rätt till ROT-avdrag för borrning och installation, mer information finns hos Skatteverket.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och för att ersätta eventuell skada på sådan.

Anmälan

För att installera en berg-, jord-, grund- och ytvatten värmepump måste du först anmäla om det hos miljö- och byggnämnden. Anmäl i god tid, normalt sex veckor, innan installationen påbörjas.

Inom vattenskyddsområde

I Lilla Edets kommun finns än så länge bara ett vattenskyddsområde, Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, som bland annat inkluderar Öresjö. Inom detta område får du anlägga berg- och jordvärme precis som i övriga delar av kommunen. Däremot får du inte anlägga en anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från ytvatten utan att ansöka om tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Du som eldar med ved eller andra träbränslen använder ett förnyelsebart energislag. Förnyelsebara energislag är positiva ur klimatsynpunkt då de minskar påverkan på växthuseffekten.

Installation av eldstad

Du ska lämna in en anmälan till miljö- och byggnämnden innan du påbörjar installationen av din eldstad. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad. Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?