OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Kommunen med i pilotprojekt med Generation Pep

Sex personer står uppställda i en trappa och tittar in i kameran

Carolina Klüft och Matti Leijon från Generation PEP i förgrunden. Bakom: Sofia Enström, Julia Färjhage, Elisabeth Linderoth och Anethe Johansson.

Onsdag 30 mars fick vi besök av Carolina Klüft och Matti Leijon från Generation PEP. Tillsammans med fem andra kommuner har Lilla Edet blivit utvalda att delta som pilotkommun när ett nytt verktyg ska utformas för att skapa vägledning och stöd för Sveriges 290 kommuner, med fokus på fysisk aktivitet och matvanor.

Kommunchef Elisabeth Linderoth hälsade välkommen och modererade under förmiddagen. Kommunalråd Julia Färjhage berättade om bakgrunden till samarbetet med Generation Pep med den sociala kartläggningen som genomförts, som visar att det finns ohälsa bland både den vuxna och unga befolkningen, men att ohälsan kan förbättras och förebyggas.

— Politiken är enig om att det behövs ett helhetsgrepp för att förbättra folkhälsan i kommunen. Ett av kommunfullmäktiges prioriterade områden är ”ökad hälsa och välbefinnande”. När vi pratar om barns och ungas hälsa är det viktigt att vi utgår ifrån barnens bästa och samlar våra resurser och att ”vi gör det tillsammans”, precis som vår nya vision uttrycker. Vi vet att vanor och beteenden grundläggs tidigt och följer oss in i vuxenlivet. Det är därför viktigt att samhället möjliggör hälsosamma levnadsvanor ifrån unga år för att rusta kommande generationer, sade Julia Färjhage.

Startades av kronprinsessparet

Generation Pep startades på initiativ av kronprinsessparet och har som vision att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sedan 2016 har organisationen arbetat för att engagera hela samhället kring hälsofrågor för barn och unga.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa jämlika uppväxtvillkor

Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep, talade under förmiddagen om barns ojämlika uppväxtvillkor och hur goda vanor på barns arenor kan stärka hälsosamma val i livet. Anethe Johansson, kostchef, och Elin Sandbäck, kock på Nygårds förskola, bjöd på ett svinnsmart mellanmål och berättade om vikten av måltiden, den pedagogiska måltiden och hur deras verksamhet tänker skruva till sitt arbete för att öka hälsa och välbefinnande utifrån deras möjligheter.

Matti Leijon, områdesansvarig Pep Kommun, berättade om vår folkhälsa och visade statistik över hur mycket svenska folket rör sig, vad de äter och data på de ökande folksjukdomar som kommer med övervikt och fetma. Han berättade också om hur kommuner kan arbeta och hur vi tillsammans kan göra det möjligt och hjälpas åt för att ge barn och unga jämlika uppväxtvillkor.

Efter en peppande och inspirerande förmiddag laddar nu Lilla Edets kommun för att dra i gång nya folkhälsoinsatser riktat mot barn och unga tillsammans med Generation PEP!

Generation Pep ger struktur i arbetet

Genom pilotprojektet med Generation Pep har vi möjlighet att kunna få stöd i att skapa en övergripande struktur med strategier som sträcker sig över sektorsgränser, med handlingsplaner och konkreta, mätbara mål. Det skapar en möjlighet till att arbeta mer aktivt med barns och ungas fysiska hälsa och förstärka det arbete som redan görs idag, så att vi kan ge barn och unga i kommunen jämlika förutsättningar för ett friskt och hälsosamt liv.

Inventera och utveckla vårt arbete

För arbetet med pilotprojektet är folkhälsoutvecklare Sofia Enström projektansvarig från kommunen. Sofia arbetar med att inventera vad kommunen genomför för insatser idag i våra verksamheter. I samverkan med kommunens verksamheter ska hon sedan se över behoven som finns och hjälpa verksamheterna att utveckla insatser i linje med Generation Pep.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.